Geschiedenis

Het Orkest Nieuwe Veste Plus van het Centrum voor de kunsten gemeente Breda begon zijn bestaan op 1 januari 1995.
Er vond op die datum, onder leiding van het toenmalig hoofd van de afdeling muziek en dans de heer A. van Kalmthout een bijeenkomst plaats van de eerste 35 personen die zich aangemeld hadden en de toekomstige dirigent Pieter Zwaans.

In 1995 werd met de repetities begonnen en in januari 1996 bestond het orkest uit 22 personen. Het orkest werd daarmee een van de vele ensembles van de Nieuwe Veste in Breda en groeide in de loop van de jaren uit tot een gezelschap van circa 45 personen.
In de beginperiode is er een paar keer gewisseld van dirigent: na Pieter Zwaans nam Erik Verbaandert het dirigeerstokje over en sinds september 1997 was de dirigent Jan Vos die tevens aan de Nieuwe Veste verbonden is als muziekdocent.
Per september 2017 hanteert Hans Bloemen ( foto links ) het dirigeerstokje. Hans is eveneens als muziekdocent verbonden aan de Nieuwe Veste.

Kort na de aanvang van de repetities werd er nog gepraat over een contactcommissie en een muziekcommissie, maar met de stabiliserende invloed van de nieuwe dirigent kreeg het orkest vaste grond onder de voeten en vond zijn plaats in de culturele hoek van de stad Breda.
In oktober 1997 bestond het orkest uit 36 muzikanten. Inmiddels waren er al diverse uitvoeringen gegeven (soms ook in samenwerking met het Seniorenkoor)
o.a. in wijkgebouwen, bejaardencentra, scholen, en bij activiteitenmarkten, kerstconcerten, enz. maar er werden ook een optredens verzorgd in de dierentuin van Antwerpen (als zondagmiddag- matinee), in het Ignatiusziekenhuis bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan ervan (één van de voorlopers van het huidige Amphia-ziekenhuis) en in de Efteling.

Op 8 april 1999 werd er een ontmoetingsdag voor (regionale) (senioren)orkesten georganiseerd en werd voor het eerst de melodie Sentimental Journey in het openbaar ten gehore gebracht. Het zou de herkenningsmelodie van het orkest worden.

Op 17 november 1999 werd het 5-jarig bestaan gevierd in Cultureel Café D'n Denker in de J. Nieuwenhuyzenstraat met een feestrepetitie, lunch en een gezellige nazit met individuele optredens.

Op 23 november 2011 veranderde het orkest van naam. De oorspronkelijke naam was Seniorenorkest, maar door de veranderende samenstelling van de musici (er kwamen nu ook meerdere mensen meedoen die jonger waren dan "Senior" maar voor wie het overdag repeteren zeer aantrekkelijk was) werd de behoefte aan een meer passende naam groter.

Bovendien was er nooit zo strak de hand gehouden aan de, in feite, toch wel overbodige en ongewenste leeftijdsgrens. Vanaf dat moment heet het orkest: Orkest Nieuwe Veste Plus en werd een nieuw logo ten doop gehouden in aanwezigheid van de directeur van de Nieuwe Veste, mevr. J. Rattink.

Het karakter van het repertoire was inmiddels wat verschoven. In het begin nam lichte volksmuziek en licht-klassieke muziek nog een grote plaats in, maar met de komst van dirigent Jan Vos kreeg het orkest meer "swing".

Het repertoire omvat nu minder volksmuziek, maar meer muziek uit de laatste decennia van de afgelopen eeuw (vooral voor ouderen vaak zeer herkenbaar).

Omdat de samenstelling van het orkest vrij divers is (iedereeen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom), heeft ook de "sound" een apart karakter en zijn koper- en houtinstrumenten in ruime mate aanwezig.

 copyright Jos Charko 2022